Vad finns i ett namn?

Har västerländska medier lider av islamofobi?

Nyheten om att det finns allvarliga anklagelser om sexuella trakasserier mot Harvey Weinstein, den välkända Hollywood-filmregissören, har slagit rubrikerna. Nyheten om att Rohingya-muslimerna slaktas i Myanmar gör också regelbundet rubriker.

Länken mellan dessa saker är att inte en enda nyhetsartikel har nämnt antingen Harvey Weinsteins religion eller religionen hos de som mördar Rohingya-musIimer. Om vi går tillbaka några år till när IRA mördade människor i norra Irland eller fastlandet, såg vi aldrig rubriker som påstod att romersk katoliker mördade protestanter. År 1945 släpptes atombomber på Hiroshima och Nagasaki, men ingen sa att kristna hade mördat hundratusentals icke-kristna med en judisk-kristen bomb. Israels atombom är inte ett judiskt bomb, Indiens atombomb är inte en hinduisk bomb, men Pakistans atombom är en muslimsk bomb.

Visar inte detta att media i väst lider av islamofobi? Om så inte är fallet kan kanske någon förklara för muslimer varför omnämnande av deras religion är relevant för det brott som en muslim begår, men omnämnande av någon icke-muslims religion är inte relevant för det brott han eller hon begår.


Ahmadlyyaföreningen för förökning av islam (Ahmadiyya Anjuman Isha‘at Islam) grundades i Lahore 1914 för att promovera den välinformerade förståelsen av islam i väst. I Storbritannien drivs Shah Jehan Moské i Woklng fram till början av 1960-talet. Dess nya huvudkontor ligger vid Dar-us-Salaam, 15 Stanley Avenue, Wembley, HAO 4JQ, Storbritannien. År 1924 byggde den i Berlin den första moskén i kontinental Europa av den moderna eran. Berlinsmoskén känns nu av den tyska regeringen som en del av det tyska nationalarvet. Från dess europeiska och andra centra runt om i världen har denna organisation lärt sig att islam främjar fred, harmoni och ömsesidig respekt mellan alla samhällen och nationaliteter.

Press release distributed by Pressat on behalf of The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore (United Kingdom), on Monday 23 October, 2017. For more information subscribe and follow https://pressat.co.uk/


Harvey Weinstein Rohingya-MusIimer Västerländska Medier Islamofobi Charities & non-profits Entertainment & Arts Government Lifestyle & Relationships Media & Marketing Opinion Article
Published By

The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore (United Kingdom)

The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore (United Kingdom)
07976 312618
info@aaiil.uk
http://www.aaiil.uk
PRESIDENT AAIIL(UK)
Tel: 01793 740670
E-mail: President@aaiil.uk
Website: http://www.virtualmosque.co.uk
Visit Newsroom

Media

No media attached. Please contact The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore (United Kingdom) for more information.


Additional PR Formats


You just read:

Vad finns i ett namn?